- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Ce mai trebuie să ştiţi în ziua alegerilor!

Mondial [1]

alegeri locale 07Cetăţenii care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor, pot să-şi exercite dreptul de vot, pe baza actului de identitate.

alegeri locale 07Cetăţenii care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor, pot să-şi exercite dreptul de vot, pe baza actului de identitate. Alegătorii se pot prezenta la urne începând cu ora 7:00 şi pot să voteze până la ora 21:00. Dacă, însă, în secţie sunt mai multe persoane care vor să voteze, acestea vor fi lăsate să-şi exprime opţiunea şi după această oră.

Alegătorii vor vota numai în localitatea de domiciliu, la secţia de votare la care sunt arondaţi. Cei care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor pot vota în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Aceştia vor primi, când se prezintă la urne, patru buletine de vot, câte unul pentru primar, preşedinte de consiliu judeţean, consilieri judeţeni şi locali.

Biroul Electoral Central a stabilit că accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis. Potrivit BEC, în ziua alegerilor, şi comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare este interzisă. Ştampila cu menţiunea ‘VOTAT’ se aplică în interiorul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care doreşte să-i aleagă, în caz contrar buletinul fiind declarat nul.

După ce au votat, cetăţenii îndoaie buletinul de vot şi îl introduc în urne. Introducerea buletinului de vot în altă urnă decât cea destinată candidaturii nu afectează valabilitatea acestuia. Îndepărtarea din localul secţiei de votare a persoanelor care încalcă legea şi ordinea publică se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.

După închiderea urnelor, va începe numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale. Dosarele conţinând procesele-verbale cu rezultatele alegerilor se transportă sub paza personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare se solicită de preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se aduce la îndeplinire de persoanele desemnate de primari în cel mult două ore de la comunicare.

Campania electorală s-a încheiat pe 9 iunie, la ora 7,00, începând cu această dată fiind interzisă propaganda electorală, adică afişarea, lansarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip.