Ultima oră

Cauți de lucru? Spitalul te poate angaja dacã eşti calificat

MondialSpitalul Municipal ”Dr. Teo­dor Andrei” Lugoj scoa­te la concurs cinci pos­turi vacante, organizând în pe­ri­oada 10-13 februarie, e­xa­me­nele aferente ocupării a­cestora. Instituția medicală lu­go­jeană caută un asistent me­di­cal, un infirmier și un în­grijitor curățenie, toate trei posturi în cadrul Com­par­ti­men­tului Primiri Ur­gen­țe, în același timp mai fiind dis­ponibile un post de agent de pază și unul de șo­fer.

În vederea participării la con­curs candidații trebuie să depună dosarele până la data de 2 februarie, pentru ca în 6 februarie să fie afi­șa­te rezultatele selectării a­ces­tora (admis/respins).

Dosarul de înscriere la con­curs va cuprinde urmă­toa­rele acte: cerere în care se menționează funcția și postul pentru care dorește să candideze; copie după ac­tul de identitate; copiile di­plomelor de studii și a al­tor acte care atestă efec­tua­rea unor specializări; copia carnetului de muncă sau, du­pă caz, adeverința care să ateste vechimea în munca ori în specialitate; cazier ju­diciar; adeverință medicală care să ateste starea de să­nă­tate corespunzătoare, eli­be­rată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abi­litate cu cel mult șase luni anterior derulării con­cur­sului; curriculum vitae; fișele de post corespun­ză­toare funcției vacante în­tocmite și aprobate în con­dițiile legii; chitanța de pla­tă a taxei de concurs în su­ma de 50 lei.

Copiile de pe actele pre­vă­zute pentru în­scriere se pre­zintă însoțite de docu­men­tele originale ca­re se certifică pentru con­for­mi­ta­te cu originalul de către se­cretariatul comisiei de con­curs, sau copii lega­li­za­te.

Concursul va consta într-o probă scrisă ce va a­vea loc în data de 10 fe­brua­rie începând cu ora 10 și într-un interviu desfășurat în 13 februarie, începând cu aceeași oră.

După fiecare probă se va comunica rezultatul, ur­mând ca rezultatele finale să fie afișate în termen de trei zile lucrătoare de la data susținerii probe.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE