- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Cadouri guvernamentale! Experţii economici nu văd prea bine anul 2018

Mondial [1]Deși România a spart toate recordurile, fiind în al treilea semestru consecutiv pe locul 1 în Europa la capitolul creș­te­re economică, experții din domeniu sunt pesimiști în legătură cu perspectivele pe anul 2018.

Florin Vescan, expert în a­chiziții publice al unei firme lugojene, este implicat în sistem și a analizat riscurile.

”Prin Ordonanța de Urgență 9/2017 s-au suspendat prevederile Legii finanțelor publice potrivit cărora nu puteai angaja cheltuieli decât dacă ai banii necesari. Cu alte cuvinte, s-a dat drumul la primă­rii să poată achiziționa produse, servicii, lucrări chiar dacă nu au la dispoziție fondu­rile necesare pentru respecti­vele achiziții. Efectul este de­vastator, coroborat cu faptul că s-au majorat și salariile bu­ge­tarilor din administrația publică locală. În plus, s-au diminuat fondurile alocate pentru investiții în admi­nis­tra­țiile locale. Cele trei sunt foarte legate, pentru că, pentru a se majora salariile, s-a luat de la investiții. Acesta e efectul final”, spune Florin Vescan, expert în achiziții publice.

Efectul pe piață este îndatorarea fără limite a primăriilor

Vescan mai sesizează un feno­men îngrijorător. În condițiile în care nu mai există un echilibru între salariile din mediul privat și cele de la stat, la Lu­goj se va accentua lipsa forței de muncă intelectuale în mediul privat.

Prin transferul con­tri­buțiilor de la angajator la anga­jat și mărirea fondurilor de salarii se va ajunge inevitabil la mărirea tarifelor oferite clie­n­ți­lor, pentru acoperirea salariilor.

”Estimez creșterea costurilor tuturor serviciilor și lucrărilor cu un minim de 30%, pentru că și eu achiziționez servicii de la alți prestatori, am nevoie de lucrări, de combustibil. Iar asta doar pentru a acoperi in­dicii de cost și a menține pro­fitul la nivelul anului 2017”, avertizează Florin Vescan.

Desi­gur, există și aspecte pozitive.

În 2017, s-au demarat foarte multe investiții în Banat, prin in­termediul Programului Na­țio­nal de Dezvoltare Locală (PNLDL) și prin Programul Na­țional de Dezvoltare Rurală (PNDR), acesta din urmă cu finanțare din fonduri europene.

Partea proastă, potrivit analistului, este că s-au semnat multe con­­tracte cu Ministerul Dez­vol­tării fără ca primăriile să aibă acoperire bugetară. Or­do­nanța 9 a permis să dai dru­mul la lucrări, fără a avea bani la buget.

”Pentru a acoperi angajamentele de plată, România va trebui să se împrumute ani buni de aici înain­te. Majorarea de taxe și impo­zite va afecta generațiile viitoare. Doar anul acesta se im­pun 12 mrd. de euro pentru acoperirea lucrărilor contractuale. În ceea ce privește ju­de­țul Timiș, de pe site-ul Ministerului Dezvoltării se vede că acesta nu poate acoperi într-un an bugetar valoarea contractelor semnate cu primăriile din județ”, subliniază Vescan.

Cercul vicios tipic expus de expertul lugojean este următorul: se majorează salariile – se mărește fondul de in­ves­ti­ții – se fac contracte su­pra­­e­va­lua­te – se merge la Mi­nisterul Dezvoltării pentru semnarea lor – apar contestații la licitații – se blochează in­ves­tițiile.

E­xempul: se așteap­tă un an și jumătate pe hârtie, pentru o lucrare care durează două luni, o asfaltare de 7 km.

În condițiile în care toate primăriile din județ au semnat contracte cu Ministerul Dezvoltării, totul depinde de discernământul edililor de a ține cont de vechea zicală românească: nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma!