- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Biserica de lemn din Crivina de Sus, salvată de un cort uriaş

Mondial [1]Biserica de lemn din Cr­i­vi­na de Sus (comuna Pie­troa­sa), construită în anul 1676, cea mai veche din salba de 14 lăcaşuri de cult, mo­nu­men­te istorice de im­por­tan­ţă naţională, mai are o şansă să fie salvată de la dis­pa­ri­ţie.

Edificiul nu a mai be­ne­fi­ciat de lucrări de res­tau­ra­re de mai bine de jumătate de secol, fapt care i-a a­fec­tat serios acoperişul şi pic­tu­ra interioară.

Lipsa fondurilor ne­ce­sa­re reabilitării i-a împins pe localnici să o acopere cu di­verse folii, pentru a o pro­te­ja, deoarece apa pătrundea peste tot prin  acoperişul de şindrilă, distrus de trecerea tim­pului.

O soluţie tem­po­ra­ră, dar salutată de toată lu­mea, a fost găsită de mai mulţi voluntari – arhitecţi, pei­sagişti, etnologi, geo­grafi, teologi, ingineri, res­tau­ratori, istorici şi studenti inimoşi, membri ai A­so­cia­ţiei Peisagiştilor din Ro­mâ­nia.

“De trei ani, la Crivina de Sus se organizează ta­be­re de vară cu studenţi de la arhitectură şi peisagistică, chiar lângă lăcaş. Vor să sal­veze biserica şi să o pro­te­je­ze până când se demarează lucrările de restaurare şi au construit un eşafodaj de dimensiuni impresionante, cu o prelată foarte per­for­man­tă şi rezistentă. Aceşti oa­meni vor să adune fon­duri şi pentru refacerea gar­du­lui împrejmuitor”, ne-a declarat P.O Bujor Păcurar, protopopul Făgetului.

Până în prezent, în zona Fă­getului au fost restaurate doar jumătate din bisericile de lemn, iar alături de cea din Crivina de Sus “plâng” şi cele din Coşeviţa, Ju­pâ­neşti, Româneşti, Pietroasa şi Povergina, ultima dis­trusă în proporţie de 80% de un incendiu.

“În ultimii ani s-au restaurat bisericile din Poieni, Margina, Zolt, Du­beşti, Bulza, Groşi, Băteşti şi Curtea. Acum se lucrează la două proiecte cu finanţare europeană pentru ca şi ce­le­lalte să beneficieze de astfel de lucrări”, ne-a mai spus P.O Bujor Păcurar.

Este cel mai probabil ca pe viitor, una dintre cele ră­ma­se încă nereabilitate să o descoperim la Timişoara, într-un parc din apropierea Mall-ului. În trecut, în mu­ni­cipiul de pe Bega a mai fost strămutat un alt lăcaş de cult din lemn – cel din că­tu­nul Topla (comuna Mă­nă­ştiur), care poate fi admirat în prezent la Muzeul Satului Bănăţean.