Ultima oră

Bilanțul lucrărilor de reabilitare prin asfaltare a străzilor din municipiul Lugoj în anul 2016

În anul 2008 starea pre­cară a ma­jo­ri­tă­ții drumurilor din mu­nicipiu a impus de­mararea de către mu­nicipalitate a u­nui program amplu, în etape, care avea ca obiectiv asfalta­rea tuturor străzilor din oraș.

În acea perioadă pre­do­mi­nau străzile pavate, străzi ca­re în urma diferitelor in­ter­venţii la infrastructură (introduceri de conducte de apă sau gaz, branşamente la reţeaua de apă sau in­ter­venţii la reţeaua de ca­na­li­za­re) erau pline de de­ni­ve­lări care puneau mari pro­ble­me circulației autovehi­cu­l­­e­lor.

Până la începutul anului 2016 au fost asfaltate circa 150 de străzi. Programul a continuat și în anul 2016 când au fost efectuate lu­crări de asfaltare pe 19 străzi în trei etape.

Prima etapă a cuprins ur­mătoarele străzi: Plopilor, Jiu­lui, Bistrei, Bariţiu, O­do­bescu, Grigorescu, Doro­ban­ţilor şi Partizanilor.  În pa­ralel au fost demarate lu­crări și pe trei străzi im­por­tan­te din cartierul Balta La­tă, respectiv străzile: Iuliu Ma­niu, ambele maluri, Di­mi­trie Bolintineanu și Bela Bar­tok.

În a doua parte a anului a fost abordat un nou tron­son de străzi. Până când con­dițiile de vreme au fost fa­vorabile au fost finalizate lu­crările pe străzile: Ana I­pă­tescu, Rozelor, Fdt. Boc­șei, Lalelelor, Grigore U­re­che, Honoriciului, Fdt. Tra­ian Vuia și strada Traian Vu­ia, tronsonul 1. De ase­me­nea au fost efectuate lu­crări pregătitoare la in­fra­structura străzilor Nuferilor și Liliacului, străzi cu care va începe programul de as­faltări din acest an.

Tot în anul 2016 a fost as­faltat și un prim tronson din drumul Tapia-Armădia, urmând ca în acest an să con­tinue lucrările pe urmă­to­rul tronson.

În ultima parte a anului 2016 au fost demarate lu­crări pregătitoare în vederea asfaltării drumului din noul cartier M.A.N.

Referindu-se la mo­der­ni­zarea străzilor din muni­ci­piu, primarul Francisc Bol­dea a declarat:

„Încă din a­nul 2008, dată fiind situația dezastruoasă de atunci, am con­siderat o prioritate pro­gra­mul de asfaltare a stră­zi­lor din oraș. An de an am as­faltat străzi și continuăm a­cest proces până cand pe toa­te străzile se va putea cir­cula decent. La numărul mare de străzi cuprinse în a­cest program sigur că ulte­rior mai pot apărea pro­ble­me, pe care însa le avem în vedere și le rezolvăm în cel mai scurt timp posibil.Mai mult, în anul 2016 am ela­bo­rat și un plan de mobili­ta­te urbană care într-un mod științific  ne arată unde sun­tem în acest moment și di­rec­țiile în care trebuie să ac­țio­năm pe viitor pentru a îm­bunătăți situația circu­la­ției în municipiu, în con­di­ții­le în care numărul de au­to­tu­risme a crescut enorm în ul­timii ani. Suntem preo­cu­pați și de asigurarea unui nu­măr sporit de locuri de parcare și de realizarea de piste pentru bicicliști, care se descurcă tot mai greu într-un oraș cu atât de multe mașini.”

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


CLOSE
CLOSE