Ultima oră

Avem Guvern nou. O să avem şi viziune?

?????????????????????????????????????????????????????????

MondialNumai ce am criticat fostul Gu­vern şi de o săptămână a­vem altul, nou nouţ! Gu­ver­nul Ponta este deja istorie, ­Gu­vernul Cioloş îşi prezintă pro­gramul de guvernare. Re­ge­le a murit, trăiască regele! Ce aşteptări avem de la noul gu­vern? Multe, prea multe pen­tru un guvern care ar tre­bui să funcţioneze exact un an, până la alegerile din no­iem­brie 2016. Dar haideţi să ve­dem ca­re sunt principalele mă­suri ale Programului nou­lui gu­vern, măsuri selectate în funcţie de im­portanţă şi ne­cesitate im­perativă:

1. Investiţiile în infra­struc­t­u­ră. Se pare că în sfârşit, cel pu­ţin declarativ, noul guvern şi-a dat seama de necesitatea e­xistenţei unei autostrăzi func­ţionale în România şi pro­gramul cu­prin­de ur­gen­ta­rea finalizării au­to­stră­zii Năd­lac – Arad – Timi­şoa­ra – Lu­­goj – Deva – Sebeş – Si­biu – Piteşti – Bucureşti – Con­stanţa, iar primul pas îl va re­prezenta licitarea în 2016 a tronsonului Sibiu – Piteşti.

2. Absorbţia fondurilor eu­ro­pe­ne. Unul dintre obiectivele ra­­ta­te de România în ultimii nouă ani a constat în gradul scăzut al absorbţiei fon­du­ri­lor europene pentru exer­ci­ţiul bugetar 2007-2013, 55,51%, aşa cum arăta ieri site-ul Mi­nis­terului Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne.

Ca să nu mai spu­nem că ab­sorbţia fon­du­ri­lor europene pentru e­xer­ci­ţiul 2014-2020 nici nu a de­ma­rat. Aici există o rezervă im­portantă de fonduri ce pot ajuta România să finanţeze o mare parte din proiectele de investiţii atât de necesare pentru viitor.

3. Dezvoltarea socială. Poate problema cea mai stringentă a României o reprezintă ni­ve­lul salarizării din sectorul bu­getar.

Ani de zile, toate gu­vernele care s-au perindat la con­du­ce­rea ţării au promis o lege u­ni­tară a salarizării, dar niciunul nu a făcut nimic ca să o şi pună în aplicare.

Creş­te­rea salariilor tuturor bu­ge­ta­rilor cu 10% de la 1 ia­nua­rie 2016 este un prim pas, dar insuficient pentru a o­pri e­xo­dul specialiştilor ro­mâni, că vorbim de cei din educaţie, IT, sănătate etc. Nu poţi să o­preşti un medic rezident să plece din România când este plătit cu salariul minim pe e­co­nomie.

Ori creşterile de sa­larii, de care s-a tot făcut vor­bire în ultimul timp nu re­zolvă tocmai pr­o­ble­ma ce mai importantă.

De e­xem­plu, nu poţi să creşti sa­la­riul de 6.000 de lei cu 600 de lei, iar celui care are 1.050 să-i dai 105 lei şi să te aştepţi să mai ră­mână în ţară.

Aceeaşi si­tua­ţie o întâlnim în cazul pen­sii­lor. Niciodată nu vom reuşi să creştem bunăstarea ro­mâ­ni­lor dacă îi vom „ţine” legaţi de nişte venituri sub limita mi­n­i­mă a subzistenţei.

4. Fiscalitatea. Nu se spune ni­mic despre principalele im­po­zite, probabil că vom ră­mâne cu nivelul de acum la im­pozitul pe venit şi im­po­zi­tul pe profit, cu cota unică de 16%, respectiv cu nivelul pre­conizat al cotei standard de taxă pe valoarea adăugată, 20% de la 1 ianuarie 2016.

Se spune însă că se va urmări îmbunătăţirea gra­dului de colectare a im­po­zi­te­lor.

De­cla­rativ sună bine, dar asta au de­clarat toate guver­ne­le şi re­zul­tatele au fost de­zas­truoa­se.

Când „reuşeşti” să co­lec­tezi doar din 56% din taxa pe va­loarea adăugată datorată efectiv la buget, apropo, sun­tem pe ultimul loc între statele Uniunii Europene, poţi să spui doar atât: în ce ţară trăim, dacă nici impozitele identificate în declaraţiile fiscale nu le putem colecta?

Este cert că sunt necesare multe măsuri importante pen­tru redresarea şi pornirea cu adevărat a motorului eco­no­miei României, iar noul gu­vern are puţine pârghii la dis­po­ziţie, dar, dacă există voinţă şi viziune, măcar pot fi puse ba­zele pentru viitor.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*