"> Au început înscrierile pentru învățământul preșcolar | Redesteptarea

Au început înscrierile pentru învățământul preșcolar

 Au început înscrierile pentru învățământul preșcolar

În anul școlar 2018-2019, în județul Timiș vor funcționa peste 300 de grădinițe, conform planului școlar realizat de Inspectoratul Județean Timiș. Dintre acestea, 220 funcționează cu program normal, 83 sunt cu program prelungit și trei cu program săptămânal.

În Lugoj există șapte grădinițe cu program normal și opt grădinițe cu program prelungit.

Conform Ministerului Educației Naționale, pentru asigurarea cuprinderii tuturor copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, se vor desfășura succesiv, în mai multe etape, respectiv în perioada 7-19 mai are loc reînscrierea copiilor care frecventează o anumită unitate de învățământ și urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, iar din data de 21 mai se dă startul înscrierilor pentru copiii nou-veniți, pentru grupa mică.

În perioada 25 iunie-20 iulie, copiii respinși la prima etapă de înscrieri vor putea fi înscriși pe locurile rămase după finalizarea primei etape, iar din 30 iulie și până în 31 august va avea loc etapa ajustărilor în cadrul căreia vor fi repartizați copiii respinși în etapa anterioară.

Orarul pentru reînscrieri, respectiv pentru înscrieri, va fi stabilit și afișat la fiecare unitate de învățământ, pentru a putea fi consultat de către părinți și persoanele interesate.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârsta, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mica (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 și în limita locurilor disponibile, pot fi înscriși în grupa mica și copii cu vârsta cuprinsă între 2 si 3 ani.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere îl va depăși pe cel al locurilor disponibile la o grădiniță, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și, ulterior, criterii de departajare specifice.

Dosarul cu actele necesare înscrierii la învățământul preșcolar trebuie să cuprindă: cererea de înscriere, adeverința de salariat a părinților, sau a părintelui (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal), copie după certificatul de naștere al copilului, copie după C.I. a părintelui, tutorelui sau reprezentantului legat, fișa medicală conform reglementărilor în vigoare, hotărâri judecătorești, dacă este cazul, documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice.

cristi

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *