- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Au fost reparate fântânile arteziene din fața clădirii fostei Prefecturi

Joi, 28 aprilie 2016 a a­vut loc recepţia lu­cră­rilor de reparaţii a fân­tânilor arteziene si­tuate în Piaţa J.C. Dră­gan, în faţa clă­dirii fostei prefecturi. Este vorba de şapte fân­tâni arteziene, se­pa­rate în două gru­puri, u­nul de patru în par­tea stânga a aleii de acces în clădire şi u­nul de trei fântâni în partea dreaptă a aleii.

Lucrările s-au desfăşurat în perioada 14 martie – 28 a­prilie şi au cuprins mon­ta­rea ţevilor pentru racor­da­rea la reţeaua de canalizare şi a celor pentru alimentarea cu apa.

S-a realizat de ase­me­nea instalaţia de ali­men­tare cu energie electrică pen­tru spoturile pe leduri care iluminează jeturile fân­tâ­nilor.

Fiecare grup de fântâni este deservit de câte o ca­meră tehnică şi o cameră pen­tru rezervorul de apă şi de câte un tablou electric. Ca­merele pentru rezervorul de apă sunt dotate cu pompe sub­mersibile care ali­men­tea­ză fântânile şi produc je­turile acestora.

Programul de func­ţio­na­re a fântânilor este între o­re­le 7.00 – 23.00, cu o pauză teh­nică între orele 13.00 şi 14.00. Lucrările au fost executate de firma Oraexacta Systems din Oradea.