"> Au curaj! Administrația locală face sondaj de opinie legat de nivelul de mulțumire al populației – Redesteptarea

Au curaj! Administrația locală face sondaj de opinie legat de nivelul de mulțumire al populației

 Au curaj! Administrația locală face sondaj de opinie legat de nivelul de mulțumire al populației

Aflată într-o perioadă în care este asaltată de o serie de sesizări și nemulțumiri față de slaba administrare a municipiului, Primăria Lugoj a fost obligată, în urma reco­man­dă­rilor auditului intern să e­fectueze un sondaj de opinie pentru evaluarea “satisfacției cetățenilor municipiului Lu­goj, față de calitatea servicii­lor oferite de către Pri­mărie”.

“Obiectivul son­da­jului este îmbunătățirea comunicării dintre autoritatea publică și cetățenii-be­neficiari ai serviciilor pu­blice, precum și a mana­ge­mentului instituțiilor ad­ministrației publice locale”.

Întrebările din acest chestionar sunt anonime și con­fidențiale.

Cei care nu știu să răspundă, trebuie să bifeze ”Nu știu” sau ”Nu răspund”.

Demersul se înscrie în activi­tatea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Chestionarul, care cuprinde 16 întrebări, este afișat pe site-ul pri­măriei, în partea stângă, sus, trebuie completat în format Word și trimis la adresa de e-mail: personal@primarialugoj.ro.

Va fi interesant de văzut dacă autoritățile vor avea și curajul să publice re­zultatele sondajului, după ce lugojenii vor răspunde la în­trebări precum: “sunteți mul­țumit de serviciile publice oferite de pri­mărie?” sau ce credeți că ar trebui să se schimbe pentru creșterea calității, eficienței, transpa­ren­ței, și integrității ser­viciilor oferite cetă­țe­nilor?”, sau “în ce măsură con­siderați că serviciile publice oferite de Primărie corespund nevoilor cetă­țe­ni­lor orașului?”, sau “există o pro­ble­mă căreia do­riți ca Pri­măria să îi a­co­r­de mai multă im­portan­ță/aten­ție?”, sau “cât de mulțumit sunteți față de comportamentul funcțio­narilor din pri­mărie?”, sau “vi s-a cerut vreo­dată mită sau atenții din partea funcțio­na­rilor Pri­mă­riei pentru rezol­varea fa­vo­rabilă a problemei dvs.?”, sau “sunteți mulțumit de solu­țio­narea problemei?”.

Cristian Obeadă

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: