- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Asfalt pe şase kilometri de străzi la Găvojdia şi Lugojel

Mondial [1]Reprezentanţii ad­mi­nis­tra­ţiei locale din Găvojdia au demarat lucrările de mo­der­ni­zare a străzilor din lo­ca­li­ta­tea centru de comună.

A­cestea vor fi reabilitate pe o lungime de patru kilo­metri, fondurile fiind alo­ca­te de la bu­getul local.

”Am dat dru­mul lucră­ri­lor şi ne dorim să le ter­mi­năm cât mai re­pe­de”, a spus Dănuţ Stoica, primarul co­mu­nei Găvojdia.

Alţi doi kilometri ur­mea­ză să fie asfaltaţi şi la Lu­gojel, licitaţia pentru a­cestea fiind în fază de pre­gă­tire.

Astfel de investiţii au fost derulate şi în trecut pe raza ambelor localităţi, dar şi la Jena şi Sălbăgel.