Ultima oră

APIA verifică prin satelit fermierii din zona Lugoj – Făget

Specialiştii APIA Timiş sunt în plină “campanie “ de verificare a suprafeţelor de te­ren agricol declarate de fer­mierii din zona Lugoj – Fă­get. Din cele peste 500.000 de hectare în­re­gis­tra­te la plată în judeţul Ti­miş, circa 180.000 de hec­ta­re vor fi supuse procedurii de control.

“Angajaţii APIA contro­lea­ză la faţa locului sau prin teledetecţie fermele selec­ta­te şi întocmesc ra­poar­te de control care vor fi in­troduse în baza de date I.A.C.S. Es­te important ca fermierii con­trolaţi pe teren să nu re­fuze accesul în fer­mă al inspectorului A.P.I.A. care efectuează verificările  pe te­ren pentru că vor fi ex­cluşi de la plată. În acelaşi timp este necesar  să răs­pun­dă solicitărilor de clari­fi­care trimise de A.P.I.A. şi să prezinte documente do­ve­di­toare în vederea clari­fi­că­rii în cazul suprade­cla­ră­rii blocului fizic ”, a de­cla­rat Florin Faur, directorul APIA Timiş.

Totodată, fer­mierii care au bifat schema de sprijin cuplat la A.P.I.A trebuie să prezinte, până cel târziu la 1 octombrie, do­cu­mente justi­fi­ca­tive pentru u­ne­le cul­turi, în completarea ce­rerii unice deja depuse pentru plă­ţile aferente a­nu­lui în curs.

Pentru cireşele şi vi­şi­nele destinate in­dus­tria­li­ză­rii, sprijinul cuplat afe­rent a­cestui an se va obţine doar de către cultivatorii care fac, până în 1 oc­tom­brie, do­vada comercializării u­nei producţii minime de 4,4 tone la hectar, pe bază de contract cu o unitate pro­ce­satoare.

Acest act trebuie pre­zentat la APIA până în 1 oc­tombrie inclusiv, îm­preu­nă cu documentul fiscal afe­rent, fie factură, fie fila din carnetul de comercializare. Pentru cartofii timpurii, semi­timpurii şi de vară, do­cumentele pe care fermierii tre­buie să le depună la APIA până cel târziu în 1 oc­tombrie sunt: dovada co­mercializării unei producţii mi­nime de 12,5 tone pe hec­tar, pe bază de contract cu o unitate de procesare în­registrată pentru siguranţa a­li­mentelor, precum şi fac­turile fiscale, iar  în cazul per­soanelor fizice, a filelor din carnetul de comer­cia­li­za­re, data limită fiind 30 oc­tombrie.

Fermierii care cul­ti­vă sfeclă de zahăr şi au so­licitat ajutorul naţional tran­zi­toriu trebuie să prezinte contractul cu o fabrică de za­hăr, înregistrat la Direcția Agricolă Județeană şi vizat de reprezentantul desemnat acestei instituţii, pe baza ve­rificărilor privind res­pec­ta­rea suprafaţei cultivate şi a densităţii culturii.

Data li­mi­tă  în acest caz este  3 oc­tom­brie inclusiv fă­ră pena­li­tăţi, dar docu­men­­tele pot fi depuse până cel târziu pe 28 octombrie, însă pentru fie­care zi de în­târ­ziere se vor calcula p­e­na­lităţi de un pro­cent din sub­ven­ţia cu­ve­ni­tă.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*