- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

A venit iarna şi gerul… iar va ”cotiza” şoferul

Mondial [1]Pregătirea maşinii pentru sezonul rece are o importanţă majoră în privinţa siguranţei  în trafic.

Astfel, echiparea cu anvelope de sezon şi pregătirea din timp a altor câteva detalii pot duce la evitarea problemelor cauzate de frig, zapadă şi gheaţă.

Cel mai important lucru îl re­prezintă echiparea auto­mo­­bi­lului cu anvelope co­res­punzătoare tempera­tu­ri­lor de afară. Acestea oferă un control şi o stabilitate spo­ri­tă pe zăpadă şi gheaţă, datorită amestecului mai moale de cauciuc.

Este im­por­tant ca anvelopele de iar­nă să fie montate pe toate cele patru roţi, sau cel puţin pe două, în cazul în care bu­getul este redus.

De ase­me­nea, este importantă pre­siu­nea aerului din anvelope.

Pre­siunea trebuie verificată de două ori pe lună, pentru că la temperatura de -20 de grade, cauciucurile au o pre­siune mai mică cu 0,5 bar faţă de temperatura de 0 gra­de.

Specialiştii reco­man­dă cauciucurile de iarnă încă din perioada în care tem­peratura variază între 7 şi 0 grade celsius.

Potrivit Co­du­lui Rutier, cauciu­cu­rile d­e iarnă nu sunt obli­ga­torii începând cu data de 1 noiembrie, dar sunt o­bli­ga­to­rii chiar şi în octombrie, sau în orice altă lună a a­nu­lui, în cazul în care se cir­culă pe drumuri publice a­co­perite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

Astfel, şoferii tre­b­uie să aibă cauciucuri de iarnă doar când circulă pe drumuri acoperite cu ză­pa­dă, gheaţă sau polei, in­di­fe­rent de perioada ca­len­da­ris­tică.

În cazul în care sunt prinşi în trafic fără anvelope de iarnă, sau că acestea nu res­pectă condiţiile prevă­zu­te de lege – ”conducerea u­nui autovehicul care are mon­tate anvelope cu alte di­mensiuni sau caracteristici de­cât cele prevăzute în cer­ti­ficatul de înmatriculare sau înregistrare ori sunt u­za­te peste limita admisă”, Art.100, aliniatul 6 din Noul Cod Rutier.

Şoferii riscă până la 20 de puncte de amendă, echivalentul a 1.800 de lei. În funcţie de mar­că şi caracteristici, pre­ţu­rile anvelopelor de iarnă por­nesc de la circa 150 de lei/bucată  şi pot trece de 2.000 de lei în cazul an­ve­lopelor cu „pretenţii”, o­fe­ri­te de mărci consacrate.

“Majoritatea clienţilor se lasă pe ultima sută de metri, cum se zice. Cele mai căutate anvelope sunt cele de Dacia Logan sau Golf 3 – cu configuraţia 185/65/15. Preţul variază de la 146 lei până la 274 de lei. Schim­ba­rea lor costă 14 lei de roată, deci 56 lei pentru toate patru roţile. Pneurile se­cond- hand sunt la 50 – 60 de lei bucata dar sunt din ce în ce mai proaste calitativ. Avem sto­cul actualizat şi aşteptăm să vină clienţii. În Lu­goj, sun­tem cam 14 cen­tre de vul­ca­ni­zare, din câte ştiu eu. În pe­rioada de vârf am undeva la 14 maşini pe zi”, ne-a re­la­tat Florin Lo­vasi, ad­mi­nis­trator vul­ca­ni­za­rea Au­to­bra­vo Caius 2009, de pe str. Fă­getului.

Pe lângă “în­căl­ţări” ma­şi­na mai stoarce ceva bănuţi din portofel.

Preţurile pen­tru uleiurile de motor re­co­mandate iarna sunt cuprinse între 13 şi 80 de lei/litru. An­tigelul costă între 20 lei/cinci litri şi 8 lei/un litru, în funcţie de con­cen­tra­ţie.

La temperaturi scă­zu­te, bateriile maşinilor cer şi ele bani –  preţurile încep de la 120 de lei şi pot trece de 1.000 de lei.

Lopata, racleta şi spray-ul pentru dezgheţat încuietorile ar putea costa în total circa 150-200 de lei.