Ultima oră

A venit din nou vre­mea când TU DECIZI (P)

MondialDragul meu prieten,
Iată, a venit din nou vre­mea când TU DECIZI asupra a ceea ce dorești și cum dorești să fie orașul tău, județul tău, țara ta… viața ta. VOTUL tău es­te, acum, ARMA cu ca­re poți să răpui și să elimini din viața socială, politică și publică, din viața ta și a familiei tale, pe cei care te-au nemulțumit și te-au făcut să regreți că le-ai dat încrederea ta, vo­tân­du-i.

Prietene drag,
Știu că dorești să fii RESPECTAT de cei pe care îi trimiți în Par­la­ment!
Știu că dorești ca VO­CEA TA să fie auzită de cei care ne cârmuiesc destinul!
Știu că dorești ca cineva SĂ SE GÂNDEASCĂ la nevoile tale de zi cu zi!
Știu că dorești ca cineva SĂ ÎMPLINEASCĂ spe­ran­țele tale de viață mai bună!
Știu că dorești ca cineva să-ți APERE DEM­NI­TA­TEA și onoarea de ce­tă­țean liber!
Știu că dorești ca DRE­P­TA­TEA și JUSTIȚIA DREAP­TĂ să fie peste toate stâpână!
Știu că dorești să te simți CETĂȚEAN EGAL și DEMN între cetățenii Eu­ro­pei!
Știu că dorești ca cineva să-ți apere IN­DEN­TI­TA­TEA națională și mândria de a fi ROMÂN!
Știu că dorești ca țara ta SĂ FIE ASEMENEA tu­tu­ror țărilor europene și e­ga­la lor!
DA prietene, știu foarte bine toate astea.
Tocmai pentru aceste mo­tive, doresc să îți pre­zint pe cei despre care ȘTIU CU CERTI­TU­DI­NE, că se vor bate și vor lupta pentru tine, pentru a-ți împlini dorințele și așteptările.

Camera Deputaților:
CORNEL MIRCEA SĂ­­­MĂRTINEAN, in­giner – deputatul care a fost recunoscut de toate sta­tisticile oficiale, ca fiind CEL MAI ACTIV PARLAMENTAR din Ju­dețul Timiș, cu 142 de interpelări, 53 de ini­ția­ti­ve legislative, 55 de luări de cuvânt, 75 de amen­da­men­te și propuneri care au vizat problemele cu ca­re se confruntă ti­mi­șe­nii. Arată că îi prețuiești Devotamentul și vo­tea­ză PMP!

MARIUS CRISTINEL DU­GULESCU, consilier la Primăria Timișoara – SLUJITOR AL CRE­DIN­ȚEI ÎN DUM­NE­ZEU, ce pune mai presus de orice valorile creștine, care la rândul lui, în pe­rioada 2008 – 2012, a fost pe locul 1 între deputații de Timiș, cu o laborioasă activitate în slujba celor care l-au trimis în Par­la­ment. Arată că îi pre­țu­iești Experiența și vo­tea­ză PMP!
MARIAN COSTEA, pre­șe­dinte al Partidul Miș­­ca­rea populară Lu­goj de meserie inginer  ac­ti­vând în domeniul fon­­du­ri­lor Europene cu re­zul­ta­te extraordinare reu­șind să acceseze fon­duri eu­ro­pe­ne pentru zeci de be­ne­ficiari. Arată că îi pre­țu­iești Experiența și vo­tea­ză PMP!

Senat:
RADU-LIVIU ȘU­MĂ­LAN, profesor universi­tar dr.- autor a peste 150 de lucrări științifice, co­or­do­nator de doctorat, ma­nager de proiecte din fon­duri europene în va­loare de peste 10 mi­li­oa­ne de euro, unul dintre CEI MAI BUNI SPE­CIA­LIȘTI ÎN AGRI­CUL­TURĂ din Ro­mâ­nia, a ales PMP pentru a intra în politică. Arată că îi prețuiești Expertiza și votează PMP!
Aceasta este echipa pe care Partidul Mișcarea Po­pulară Timiș ți-o pro­pune spre a te reprezenta în Parlamentul României.
ȘTIM! PUTEM! VREM!
LUPTĂM PENTRU ROMÂNIA!

Echipa Partidul Mișcarea Populară Timiș

Publicat la comanda PMP Timiș. Publicat de SC Redeșteptarea Press Lugoj . Cod mandatar financiar: 11160002.

PMP

exterior

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu